Produkter

Våre produkter

Vi kan levere det meste til ditt byggeprosjekt. Det er du som kunde som er i fokus !

Takstoler

Takstoler er trekonstruksjoner sammensatt med spikerplater. Vi produserer alle varianter av trekonstruksjoner sammensatt med innpressede spikerplater. Hovedtyngden av dette er takstoler for tradisjonelle saltak, valmtak, mansardtak og funkistak i alle varianter.

Våre takstoler blir brukt i industri, offentlig sektor, boliger, garasjer, nøst og boder etc.


Hvis du ønsker en prosjektfil du kan måle og se på detaljer så ta kontakt med våre konstruktører for å få tilgang til en viewer fil til ditt prosjekt.

Benytt følgende lenke for å laste ned den siste versjonen av Pamir Viewer: Pamir Viewer


Vi kan også få ut 3D modeller i de fleste kjente format.

Prosjektering

Alle deler som skal være med i et takverk blir beregnet for trykk og strekk, snølast, vind, nyttelast og andre krefter som en slik konstruksjon kan bli utsatt for. Deretter blir alt sammen kappet presist på millimetermål, presset sammen og levert til deg som kunde.

Dokumenter

På siden "pristilbud" så vil du finne bilder/videoer og nyttige linker som du kan benytte deg av når du skal montere/bestille dine takstoler.

Veggelementer

Vi har investert i en moderne produksjonslinje for veggelement til ulike bygg. Produksjonen er veldig fleksibel med hensyn til både størrelse og utforming. Velger du å bygge i element gir det deg kort monteringstid på byggeplass, gode tekniske løsninger til gunstige priser.

Transport og montasje

En vare er ikke solgt før den er levert til kunden. Transporten fra produksjonsstedet til leveringsadressen

er som oftest det siste leddet i prosessen, og er derfor en viktig bestanddel av leveransen.

Takstoler er lette konstruksjoner. Transportproblemene oppstår derfor sjelden på grunn av vekten, men skyldes som oftest begrensninger i høyde, lengde og bredde alt etter hvilke transportmiddel man benytter.

I de fleste tilfeller må takstolene transporteres på

offentlig vei, og da må vegtrafikklovens bestemmelser

om spesialtransport følges. Transporthindringer

vil i dette tilfellet være broer, underganger,

veiskilt, ledninger og tunneler. Alternativet til veitransport

er å sende varene med båt eller jernbane,

men også her vil det være begrensninger vi

må kjenne og ta hensyn til.

Uansett hvilken løsning vi velger, skal transporten

foregå på en slik måte at sikkerheten ivaretas for å

forhindre skade på mennesker og materiell.

Våre dyktige transportører skreddersyr hver leveranse tilpasset dine behov. Lastebilene er spesialbygd for å transportere takstoler, og sjåførene har lang erfaring med transport og montering av takstoler.

EPD

(ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION) for konstruksjonselementer av trevirke med spikerplater finner du her

Telemark Treindustri AS er CE sertifisert i henhold til NS-EN 14250 - Takstoler (bærende trekonstruksjoner) satt sammen med spikerplater. Kontrollorgan er Treteknisk Institutt.